Фонд Східна Європа оголошує конкурс на проведення моніторингового дослідження в рамках проекту

Проэкт "Каждый имеет право на труд: партнёрство ради улучшения возможностей для занятости молодёжи
с ограниченными физическими возможностями"

ФОНД СХІДНА ЄВРОПА

оголошує конкурс на проведення
моніторингового дослідження в рамках проекту

«Кожен має право на працю:
партнерства задля покращення можливостей для зайнятості
молоді з особливими потребами»

Технічне завдання

Інформація про замовника
Фонд Східна Європа (ФСЄ) — міжнародна благодійна організація, підтримка якої здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку через Фонд Євразія та іншими донорами – урядами, фондами, корпораціями та приватними донорами. З січня 2008 року ФСЄ сприяє громадянському, соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу. Більше про Фонд: www.eef.org.ua

Інформація про проект
Проект Фонду Східна Європа «Кожен має право на працю: Партнерства задля покращення можливостей для зайнятості молоді з особливими потребами» фінансується Фондом стратегічних програм уряду Великої Британії та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) через Фонд Євразія. Проект має на меті покращити якість життя та довгостроковий потенціал для економічного та соціального розвитку молоді з особливими потребами (віком 15-35 років) шляхом дотримання її права на працю та зайнятість. В межах цього проекту Фонд Східна Європа запрошує зацікавлені організації взяти участь в конкурсі щодо проведення моніторингового дослідження.

В рамках попередньої фази проекту у 2008-2009 роках ФСЄ та партнерська громадська організація Аналітичний центр «Соціоконсалтинг» розробили інструментарій для проведення дослідження «Дотримання прав на працю та зайнятість молоді з особливими потребами в Луганській та Львівській областях». Передбачено, що у 2010 р. буде проведена оцінка змін щодо дотримання прав на працю та зайнятість молоді з особливими потребами в регіонах проекту.

Географія дослідження
В рамках дослідження планується проведення моніторингу організаціями Львівської та Луганської області.

Мета моніторингового дослідження
Визначити стан дотримання прав на працю та зайнятість молоді з особливими потребами у Луганській та Львівській області та виробити рекомендації щодо покращення співпраці центрів зайнятості, громадських організацій та інших профільних організацій з роботодавцями щодо працевлаштування молоді з особливими потребами.

Учасники дослідження
В конкурсі на проведення моніторингового дослідження можуть брати участь українські громадські організації зі статусом юридичної особи, що мають досвід у проведенні моніторингу, а також досвід роботи із цільовою групою, та що володіють необхідними ресурсами.

ФСЄ особливо зацікавлений в участі в конкурсі організацій, створених особами з особливими потребами та ті організації, що представляють інтереси цільової групи, або мають істотний досвід роботи з цільовою аудиторією (в тому числі у сфері працевлаштування).

Завдання виконавця моніторингового дослідження:

 • Провести загальну оцінку ринку праці людей з інвалідністю у визначеному регіоні.
 • Проаналізувати основні проблеми і складнощі, з якими стикаються представники цільової групи під час працевлаштування, трудової діяльності, професійного навчання, підвищення кваліфікації, підприємницької діяльності тощо, визначити основні тенденції.
 • Оцінити особливості формування у молодих людей з особливими потребами мотивації до праці.
 • Проаналізувати специфіку здійснення профорієнтаційних заходів серед молодих людей з особливими потребами.
 • Оцінити тематичні інформаційні потреби працівників ЦСССДМ, центрів зайнятості тощо, які працюють із представниками цільової групи.
 • Дослідити думки роботодавців щодо забезпечення молоді з особливими потребами робочими місцями, адаптації робочого місця.
 • Підготувати звіт та розробити рекомендації щодо покращення співпраці центрів зайнятості, громадських організацій та інших профільних організацій з роботодавцями щодо працевлаштування молоді з особливими потребами.
 • Підготувати та провести презентацію результатів та рекомендацій дослідження українською мовою.

Джерела інформації та респонденти:

 • нормативне та законодавче забезпечення стосовно зайнятості та праці, в тому числі людей з особливими потребами та молоді з особливими потребами
 • державні та місцеві програми стосовно зайнятості, праці, профорієнтації, професійного навчання, підтримки індивідуальної трудової діяльності, в тому числі людей з особливими потребами та молоді з особливими потребами
 • офіційна звітність державних центрів зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і інших державних та місцевих органів влади
 • молодь з особливими потребами
 • представники державних центрів зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, профільних неурядових організацій, роботодавців, інших профільних установ.

Структура звіту:

 • резюме (цілі дослідження, методологія (методи, вибірка, обмеження), основні результати та висновки, рекомендації)
 • опис методології
 • факти, що було встановлено в ході дослідження
 • висновки та рекомендації
 • додатки (інструменти дослідження, результати опитувань (у т.ч. телефонних опитувань), протоколи фокус-груп, статистичні дані, опис випадків).

Передбачається, що серед іншого звіт про дослідження включатиме такі дані:

 • кількість молоді з особливими потребами, які мешкають в Львівській та Луганській областях
 • кількість та відсоток молодих людей з особливими потребами, які працюють (працездатного віку 18 – 35 років)
 • кількість та динаміка змін серед молоді з особливими потребами, які шукають роботу (зареєстрованих в центрах зайнятості)
 • дані щодо рівня освіти молоді з особливими потребами

Остаточний варіант технічного завдання буде обговорюватись з переможцем конкурсу з урахуванням часу та ресурсів, необхідних для підготовки, проведення дослідження та написання звіту та презентації. Бюджет дослідження залежатиме від остаточного технічного завдання.
ФСЄ надасть організаціям-переможцям конкурсу необхідний інструментарій для проведення дослідження, а також забезпечить проведення навчання щодо використання інструментарію дослідження.
Результати дослідження, методологія, інструменти, звіт та презентація передаються у власність замовника.

Передбачені користувачі дослідження
Результати дослідження будуть презентовані громадськості. Представники державних центрів зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, місцевих органів влади, місцевих, районних та обласних рад, а також неурядових організацій зможуть використовувати рекомендації для відпрацювання спільних стратегій та планів дій задля покращення стану дотримання прав молоді з особливими потребами на працю та зайнятість. Крім того, методологія та результати дослідження будуть використані профільними неурядовими організаціями для проведення подібних досліджень в подальшому.

Представники Фонду Східна Європа, Фонду стратегічних програм уряду Великої Британії та інших установ вивчатимуть результати дослідження для подальшого планування своєї роботи у цій галузі.

Терміни подання заявки та проведення дослідження
Заявки на проведення дослідження приймаються до 30 листопада 2009 року. Рішення про відбір організації на проведення дослідження буде прийняте не пізніше 30 грудня 2009 року. Планується, що дослідження буде проведено в січні-квітні 2010 року, звіт буде надано не пізніше 30 березня 2010 року та результати дослідження будуть представлені не пізніше 15 квітня 2010 року.

Вимоги до оформлення заявки
Заявки на участь в конкурсі для проведення моніторингового дослідження приймаються від зацікавлених організацій у вигляді пакета документів, який повинен містити наступне:

 • Програму дослідження (цілі, методологію, графік проведення)
 • Бюджет (у гривнях)
 • Резюме потенційних ключових експертів та виконавців дослідження
 • Список досліджень, що було проведено організацією за останні три роки
 • Приклад звіту одного з досліджень, що має відношення до тематики прав людей з особливими потребами

Пакет документів надсилати електронною поштою на адресу vkarpenko@eurasia.kiev.ua до 18:00 30 листопада 2009 року з приміткою «Моніторингове дослідження: Кожен має право на працю».

Контактна особа:
Віктор Карпенко
Старший спеціаліст з моніторингу та оцінки
Тел./факс 044 200-38-24/25/26

Пресс-центр «АМИ-Восток»