Доповідь Цимбал І. І. – начальник управління освіти та науки Луганської обласної державної адміністрації

Проэкт "Створення моделі соціального партнерства у напрямку реалізації прав людей з інвалідністю на доступність освіти "

Матеріали семінару
«Створення моделі соціального партнерства в напрямку
реалізації прав людей з інвалідністю»

Д О П О В І Д Ь
Цимбал І. І. – начальник управління освіти та науки

Луганської обласної державної адміністрації

Позитивні приклади взаємодії Управління освіти і науки
Луганської державно
адміністрації та Луганського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти з навчальними закладами,
у яких здобувають освіту діти з особливими потребами
Процеси кардинальних перетворень у сучасному суспільстві та в системі освіти зумовлюють переорієнтацію педагогів, інших спеціалістів, які працюють з дітьми з особливими потребами на гуманістичні цінності.
Проблеми навчання, виховання та соціалізації дітей з особливими потребами розв’язують навчальні заклади, мета діяльності яких — допомогти кожній дитині утвердитися і соціально інтегруватися наскільки дозволяють особистісні фізичні, психічні, моральні можливості.
У нашому суспільстві діти з особливими потребами вже перебувають у колі зору уряду, громадськості, шкіл. Зрозуміло, що тільки в умовах, які гарантують повагу до їх гідності, сприятимуть формуванню впевненості у власних силах, нарівні з іншими, вони не відчуватимуть дискримінації у порівнянні з однолітками.
В загальноосвітніх навчальних закладах області здобувають освіту 3054 дітей-їнвалідів та 3048 дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку. Маємо банки даних таких дітей на всіх територіях. У 14містах та 17 районах області визначені базові навчальні заклади для дітей-інвалідів. Для навчання дітей, які потребують корекції розумового розвитку у 2009 році отримано 626 підручників для спеціальних шкіл на загальну суму 46,1 тис.грн. У 99 загальноосвітніх навчальних закладах області встановлені пандуси для безперешкодного доступу людей з вадами фізичного розвитку. Для дітей цієї категорії організовано пільгове харчування, надається матеріальна допомога, проводиться своєчасне медичне обстеження. Також вони активно долучаються до культурних заходів.
Для дітей-інвалідів, стан здоров’я яких виключає можливість навчання і виховання в навчально-виховних закладах системи освіти на загальних підставах, в області було створено 14 спеціальних шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, з них: 2 — для глухих дітей, 1 — для дітей зі зниженим слухом, 1 — для дітей з тяжкими порушеннями мови, 1 — для дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу, 1 — інтенсивної педагогічної корекції для дітей з затримкою психічного розвитку, 1 — навчально-реабілітаційний центр «Кришталик» для дітей з порушеннями зору та 7 закладів для дітей з розумовою відсталістю. В них навчається 1934 дітей, з них — 695 — дітей-інвалідів.
Останнім часом у нашому суспільстві помітні зміни у ставленні до навчання, виховання й адаптації дітей-інвалідів. Осмислюється зміст і методи комплексної реабілітації дітей-інвалідів, розширюються форми їх навчання (інтегроване навчання, центри ранньої реабілітації, індивідуальне навчання). Саме тому з метою реалізації принципу гуманізму освіти у навчальних закладах Луганської області робота ведеться з кількох напрямків: експериментальна діяльність навчальних закладів регіонального рівня, участь учителів у проектах професійного розвитку ЛОІППО щодо проблем інклюзивної освіти, використання проектної технології у роботі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів тощо.
Так, з 2007 року в Комунальній загальноосвітній школі № 12 м. Алчевська (директор Л.І. Чичеріна) з метою створення рівних умов до якісної освіти всім дітям розпочато експеримент «Інтерактивне навчання дітей з особливими потребами за дистанційною формою». У школі складний контингент дітей: є діти, які потребують підвищеної уваги і душевного тепла.
У дистанційній школі навчаються діти з порушенням опорно-рухового апарату, у тому числі і хворі на ДЦП, із захворюваннями ендокринної, серцево-судинної систем, із захворюваннями нирок та сечового міхура. Здійснюється комплексна психореабілітація хворих дітей, досвід роботи обговорюється на зустрічі мерів міст Луганської області та зустрічі з директорами шкіл у м. Львові. До роботи з дітьми за дистанційною формою навчання підключено психолога. До вивчення за дистанційною формою введено додаткові предмети: англійська мова (комунікаційний курс), етика, «Основи здоров’я».


Доповідь Цимбал І. І. – начальник управління освіти та науки Луганської обласної державної адміністрації

Доповідь Цимбал І. І. – начальник управління освіти та науки Луганської обласної державної адміністрації

Згідно з наказом Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації від 24.02.2009 № 206 продовжено роботу експериментального навчального закладу регіонального рівня КЗ «Луганська середня загальноосвітня школа І—111 ст. №45» (директор В. Л. Мартинов) за темою «Адаптація та соціалізація дітей з вадами психічного розвитку в масову школу на засадах інтегративного підходу».
Колектив школи працює над забезпеченням прав дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, над здобуттям певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвивальною роботою, медичною і соціальною реабілітацією; над розвитком природних здібностей і обдарувань учнів, здійсненням їх допрофесійної та професійної підготовки, формуванням соціально адаптованої особистості; сприянням засвоєння учнями норм загальнолюдської моралі, етики, основ гігієни та здорового способу життя; над сприянням фізичного і психічного розвитку дітей їх міжособистісному спілкуванню; над забезпеченням у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів; над здійсненням соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвивальній роботі.
Наказом №1512 від 29.12.2007р. Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Рубіжанському обласному навчально-реабілітаційному Центру (директор — Ю.В. Небесний) був наданий статус експериментального навчального закладу регіонального рівня та затверджено проведення дослідницько-експериментальної роботи за темою «Комплексна реабілітація хворої дитини». Мета експерименту: розробити, теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити методики комплексної реабілітації хворої дитини та створити авторську модель школи здоров’я. У роботі Центру впроваджуються інноваційні технології організації навчання й виховання учнів, що допомагають зберегти й зміцнити здоров’я, виробити навички здорового способу життя у дітей та підлітків.
Медико-педагогічним колективом Центру (до 1998 року — санаторна школа-інтернат) було знайдено оптимальний режим для перебування учнів у Центрі, переглянуто розподіл навчальних навантажень на уроці впродовж дня та тижня; у навчальному розкладі враховано фізіолого-гігіенічний фактор, чергування уроків різного рівня складності з медичними процедурами (фізіотерапія, аромотерапія, загартовування, масаж, фітотерапія), ЛФК, лікувальним плаванням. Основна увага звертається на оптимізацію рухового режиму вихованців через впровадження технологій активного відпочинку (фізхвилини, динамічні паузи з елементами танцю, руханки, музичні паузи). У питаннях комплексної реабілітації хворої дитини особливе значення має особистісно-орієнтована технологія, яка є основою викладання навчальних предметів; впровадження інтерактивних технологій, технологій комунікативного, колективного та диференційованого способу навчання, залучення до самостійного навчання як головного резерву збереження здоров’я учнів. На уроках гуманітарного циклу використовується взаємозв’язок видів мистецтв та арт-терапія як один із головних факторів зміцнення духовного та емоційного здоров’я особистості. Формування позитивної мотивації до здорового способу життя проводиться через систему неперервної валеологічної освіти під час уроків з основних наук («Основи здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності») та через варіативний компонент навчального плану (факультатив «Основи здорового способу життя», «Пізнай себе»).


Доповідь Цимбал І. І. – начальник управління освіти та науки Луганської обласної державної адміністрації

Доповідь Цимбал І. І. – начальник управління освіти та науки Луганської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад «Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр «Кришталик» (директор — Н.А. Колодна) є державним навчально-виховним і корекційно-виховним освітнім закладом, що задовольняє потреби дітей з вадами психофізичного розвитку, є експериментальним навчальним закладом регіонального рівня, який працює над проблемою «Методико-педагогічна реабілітація дітей зі значним та стійким зниженням зору». Заклад забезпечує умови для відновлення здоров’я, соціальної адаптації, професійної орієнтації дітей всієї Луганської області та найближчих областей, бо подібних закладів в Україні усього три (Львів та Чернівці). З метою посилення соціального захисту та підтримки дітей та молоді з проблемами зору, покращення якості освіти та сприяння інтеграції суспільства в перспективі закладу доцільним є перехід до інноваційного закладу освіти, який передбачає індивідуальний підхід та кваліфіковану допомогу дітям із вадами зору, починаючи з раннього віку до отримання професії, згідно з індивідуальними програмами реабілітації.
На базі експериментального закладу Лисичанської спеціалізованої багатопрофільної школи І-ІІІ ступеня № 27 (тема «Створення моделі школи «Школи сприяння здоров’ю», спрямованої на організацію здоров’язберігаючого середовища та виховання молоді в дусі відповідального ставлення до здоров’я») створена нова структурна одиниця — центр сприяння здоров’ю з метою організації діяльності педагогічних працівників школи щодо збереження та зміцнення здоров’я школярів, розвитку культури здорового способу життя, створення оптимальних умов та координації діяльності всіх спеціалістів та служб школи. До складу центру входять: заступник директора з наукової роботи», практичний психолог, соціальний педагог, медичний працівник, логопед, спеціаліст з ЛФК, учителі з фізичного виховання та валеології.
У комунальній установі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8» (директор Г.І. Чайковська, тема експерименту «Школа здорового способу життя як педагогічна система формування особистості учнів») впроваджено в навчально-виховний процес здоров’язберігаючі технології: третя година фізкультури, дві спеціалізовані групи, нестандартна спортивна година в групі подовженого дня. Це корекційні заняття для тих дітей, які мають порушення постави та пласкостопість. У даному напрямку активно й творчо працюють усі члени колективу, використовуючи у своїй діяльності новітні здоров’язберігаючі технології (проводиться вітамінізація, аромотерапія; за допомогою батьків виготовлені драбина для профілактики пласкостопості, «килимки здоров’я» для ніг, мішечки з сіллю та квасолею для корекції постави та профілактики сколіозу тощо).
На основі психодіагностичних обстежень учнів базується робота корекційно-розвивального напрямку Антрацитівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 (директор Т.І. Вінаускас, тема експерименту «Школа розвитку і формування здорового способу життя»). Учитель-методист фізичного виховання В.І. Муштовата цієї школи розробила для вчителів початкових класів комплекси фізкультхвилинок, елементи оздоровчої пальчикової, корегуючої гімнастики, які є компенсаторно-нейтралізуючими прийомами навчання здоров’язберігаючих технологій. Особлива увага приділяється учням, що за станом здоров’я віднесені до підготовчої і спеціальної медичної групи. Усі вони відвідують уроки фізкультури, але займаються вправами, які їм не протипоказані. Це вправи корегуючої та спеціально лікувальної гімнастики. Програму фізичного виховання учнів спецмедгрупи для 5-7 класів вчитель розробила самостійно з урахуванням діагнозу кожного з учнів.
Навчальні заклади беруть активну участь у Всеукраїнських конкурсах благодійних проектів. Прикладом цього може слугувати проект «Добро починається з тебе», який започаткував Міжнародний благодійний Фонд «Україна 3000» разом із Міністерством освіти і науки України АПН України, Міністерством у справах сім’ї та молоді, головна мета якого об’єднання зусиль та досвіду його учасників для відродження й відновлення традицій благодійності в Україні, стимулювання розвитку дитячих благодійних ініціатив. Постійними учасниками та дипломантами є Антрациті вська ЗОШ І—11 ст.. №4 (директор Т.О. Кириченко), Антрацитівська спеціалізована школа І-ІІІ ст.. № 5 (директор — О.М. Добриднєва), Біловодська ЗОШ І-ІІІ ст. (директор -Г.А. Хаблак). Частими гостями Антрацитівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 5 є діти з обмеженими можливостями.
З метою популяризації волонтерського руху серед учнів, виховання в них толерантності, поважливого ставлення до людей старшого віку та людей з особливими потребами у навчальних закладах Луганщини активно використовуються проектні технології. Це проект «Турбота» на базі Антрациті вської ЗОШ І—11 ст. №2, «Залиш свій слід» на базі Молодо гвардійської ЗОШ І-ІІІ ст. №10, волонтерський проект «Надія» Новодеркульської ЗОШ Біловодського району, соціальний проект «Від серця до серця» Новоганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Краснодонського району, практичний психолого-педагогічний проект «Острів щастя» Білокуракинської ЗОШ № 1 I-III ст., соціально-орієнтований медіа-проект на базі Центру дитячої та юнацької творчості м. Сєвєродонецька.
Одним із основних компонентів роботи у цьому напрямку є проекти професійного розвитку, які організовані викладачами та методистами ЛОІППО для педагогічних працівників області у міжкурсовий період: «Нетрадиційні художні техніки як засіб корекційно-реабілітаційної роботи з учнями початкових класів спеціальної школи-інтернату» (керівник Цехмістер О.М.), .«Інклюзивна освіта в Україні: задачі, проблеми та перспективи» (керівник Крохмаль В.М.), «Своєчасне професійне логопедичне обстеження дітей як умова ефективної корекції порушень мовлення» (керівник Крохмаль В.М.), «Робота керівника гуртка з дітьми з особливими потребами» (керівник Ніколаєнко Є.М.) тощо.
Досвід роботи навчальних закладів Луганської області щодо інклюзивної освіти педагогічних працівників регіону висвітлено у виданнях та посібниках ЛОІППО:

  • Науково-методичні рекомендації щодо організації діагностико-корекційної роботи з учнями шкіл-інтернатів: Дайджест для керівників, соціальних педагогів, психологів та вихователів шкіл-інтернатів / Укладачі: О.М. Цехмістер, Г.А. Кирмач, Н П. Амеліна. — Луганськ: Знання, 2003. 228 с.
  • Амеліна Н.П. Науково-методичні рекомендації для психологів і соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів: Дайджест для психологів. — Луганськ: Знання, 2004. — 298 с.
  • Спеціальна освіта Луганщини / Укладачі: Сорочан Т.М., Цимбал 1.1., Дьяченко Б.А., Рудіна О.М., Омельченко О.П., Цехмістер О.М. Луганськ: Знання, 2007. — 186 с.
  • Основні напрямки діяльності класного керівника в нових соціокультурних умовах. Посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації / Касьянова О.В. Луганськ, 2008. — 60 с.

Семінар відбувся в рамках проекту «Створення моделі соціального партнерства в напрямку реалізації прав людей з інвалідністю на доступність освіти», який здійснюється в рамках проекту «Розвиток громадянського суспільства» за підтримки Міністерства закордонних справ Данії, що була надана через ПРООН та Творчий центр ТЦК