«РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

«Представлення інтересів 
та захист прав вразливих груп населення»

ПРОЕКТ ПРООН
«РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ

«Представлення інтересів
та захист прав вразливих груп
населення»

Номер публікації: CSDP/2009/01
Останній день прийому проектних пропозицій:
13 листопада 2009 р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Благодійний фонд «Творчий центр Каунтерпарт» (ТЦК) в межах виконання Проекту ПРООН
«Розвиток громадянського суспільства» оголошує грантовий конкурс для організацій
громадянського суспільства (ОГС) у семи областях України за темою «Представлення інтересів
і захист прав вразливих груп населення».
До участі у конкурсі запрошуються ОГС з Донецької, Кіровоградської, Львівської, Луганської,
Херсонської, Хмельницької та Чернігівської областей. Проекти можуть впроваджуватися на
території однієї або декількох з цих областей. За інших рівних умов, перевага надаватиметься
пропозиціям від організацій, які працюватимуть у територіальних громадах поза межами обласних
центрів.

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ ПРООН «РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»
Проект «Розвиток громадянського суспільства» (Проект) впроваджується Програмою розвитку
Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні спільно з місцевими та міжнародними
партнерами за фінансування Міністерства закордонних справ Данії протягом 2009-2011 рр.
Проект спрямований на посилення громадянського суспільства та поширення демократичного
управління. Цей Проект сприяє зміцненню відкритого та демократичного суспільства в Україні, що
спирається на верховенство права та базується на засадах прав людини, відкритості та
відповідальності влади. Метою Проекту є зміцнення ОГС, зменшення їхньої залежності від донорів,
а також активізація участі громадян у процесах прийняття публічних рішень через посилення
спроможності регіональних та місцевих ОГС допомагати громадянам у вирішенні їх проблем.
Виконавчим партнером Проекту з адміністрування конкурсу грантів для ОГС у семи областях
України є Благодійний фонд «Творчий центр Каунтерпарт» (ТЦК). Окрім конкурсу грантів діяльність
ТЦК передбачає розвиток спроможності ОГС шляхом проведення тренінгів для їх активістів,
допомога у організації навчальних візитів, сприяння мережевій діяльності, обміну знаннями та
встановленню партнерства між ОГС.
Програма розвитку ООН (ПРООН) є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, організацією яка
виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів задля
допомоги людям в усьому світі будувати краще життя. ПРООН співпрацює з 166 країнами світу,
допомагаючи їм знаходити власні шляхи розв’язання глобальних та національних проблем в галузі
людського розвитку.
В Україні чотири головні сфери діяльності ПРООН у галузі розвитку зосереджуються на
демократичному врядуванні; подоланні бідності, досягненні процвітання та українських Цілей
розвитку тисячоліття; місцевому розвитку та гарантуванні безпечного середовища для людського
розвитку; на енергетиці та навколишньому природному середовищі.
ПРООН впроваджує свою діяльність в Україні з 1993 року.

2. ГРАНТОВИЙ КОНКУРС
Мета конкурсу – сприяти захисту і реалізації прав та законних інтересів вразливих верств
населення, та посиленню ОГС, що здійснюють таку діяльність.

  Пріоритетними для цього конкурсу є такі категорій осіб:

 • люди з особливими потребами
 • діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування
 • «діти вулиці»
 • вразливі категорії молоді
 • вразливі категорії жінок

ОГС, які надають допомогу іншим вразливим верствам населення також можуть брати участь у
цьому конкурсі, але такі проекти будуть менш пріоритетними. Також, цей конкурс не розрахований
на захист прав осіб у системі правоохоронних органів та виконання покарань і осіб, звільнених з
установ виконання покарань, тому що на цю тему буде оголошено окремий конкурс.

  Наскільки можливо, кожний проект в межах цього грантового конкурсу повинен бути
  спрямований на досягнення таких результатів:

 • реалізація прав і вирішення конкретних проблем цільової групи осіб
 • підвищення відкритості і відповідальності органів влади
 • посилення спроможності ОГС – виконавців проекту щодо захисту інтересів і
  надання послуг цільовій групі.
  Проекти можуть передбачати такі напрямки діяльності:

 • допомога цільовій групі осіб у реалізації їх прав, наприклад — забезпечення доступу для
  людей з особливими потребами до громадських послуг, освіти, працевлаштування
 • формування толерантного ставлення суспільства до людей з особливими потребами,
  попередження стигми та дискримінації
 • допомога дітям та молоді в самореалізації та розвитку життєвих навичок
 • підвищення рівня обізнаності вразливих груп осіб щодо способів забезпечення їх прав
 • заохочення органів влади до сприяння у реалізації прав цільової групи
 • інше
  Приклади заходів, які можуть бути профінансовані:

 • надання правових та інших фахових консультацій особам які відносяться до цільової групи
  проекту
 • здійснення кампаній з представлення інтересів та захисту прав
 • практичні навчальні заходи для цільової групи
 • проведення інформаційних кампаній та просвітницьких заходів
 • виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів у друкованій та електронній
  формі
 • громадський моніторинг та експертиза діяльності органів виконавчої влади та органів
  місцевого самоврядування з питань забезпечення прав вразливих груп населення
 • розробка та просування нормативно-правових актів чи місцевих програм в інтересах
  цільової групи
 • інше.

Увага! Проектні пропозиції, що спрямовані виключно на надання соціальної матеріальної
допомоги підтримуватися не будуть.

  Види діяльності (заходів), які не можуть бути профінансовані:

 • відшкодування витрат на підготовку проектної пропозиції
 • міжнародні відрядження
 • конференції (якщо вони не є частиною проекту)
 • академічні дослідження
 • надання стипендій
 • надання гуманітарної допомоги
 • капіталовкладення, комерційна, фінансова або прибуткова діяльність
 • надання кредитів або матеріальної допомоги
 • мистецькі заходи (якщо вони не є частиною поданого проекту)
 • покриття боргів організації-пошукача або її партнера(партнерів)
 • передвиборча та виборча діяльність
 • витрати на пряму іміджеві рекламу організації-пошукача або її партнера (партнерів)
 • виплати заробітної плати (гонорарів) співробітникам або учасникам проекту, які є
  державними службовцями або посадовими особами органів місцевого самоврядування

3. РОЗМІР ГРАНТІВ І ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТІВ
Загальний індикативний обсяг фінансування цього конкурсу становить приблизно 1,26 млн грн.
Організатори грантового конкурсу залишають за собою право надавати фінансування не на всю
суму наявних коштів.

  Зазначені мінімальні і максимальні суми застосовуються до грантів для окремих проектів, що
  можуть фінансуватися в межах цього конкурсу:

 • мінімальна сума: 50 000 грн
 • максимальна сума: 220 000 грн

Грант надаватиметься у вигляді цільової безповоротної фінансової допомоги ОГС, чия проектна
пропозиція буде рекомендована для фінансування Оціночним комітетом.
Тривалість проекту має становити від 6 до 9 місяців. Реалізація проекту не може бути
розпочатою раніше 20 грудня 2009 року.

4. ЯКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА МОЖУТЬ ПОДАВАТИ ПРОЕКТНІ
ПРОПОЗИЦІЇ

  До конкурсу проектних пропозиції допускаються організації громадянського суспільства, які:

 • 1) офіційно зареєстровані як громадські організації або благодійні організації та мають
  статус юридичної особи
 • 2) мають статус неприбуткових з ознакою неприбутковості 005 (для благодійних
  організацій) та 006 (для громадських організацій)
 • 3) зареєстровані на території однієї із таких областей: Донецька, Кіровоградська, Львівська,
  Луганська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська. Місце реєстрації визначається за
  свідоцтвом про реєстрацію благодійної організації або об’єднання громадян, виданим
  відповідним органом реєстрації

Проектні пропозиції не приймаються від релігійних організацій, політичних партій, органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних установ,
профспілок, нелегалізованих об’єднань громадян.

  Організація-пошукач гранту не має права брати участь в конкурсі або отримувати грант, якщо:

 • (а) вона перебуває в процесі ліквідації або її діяльність призупинена відповідно до судового
  рішення або розпорядження (рішення) іншого уповноваженого органу влади
 • (б) вона була визнана відповідно до чинного законодавства порядку винною в шахрайстві,
  корупції або іншій забороненій чинним законодавством України діяльності

5. ПАРТНЕРСТВО
Організація-пошукач може подавати проектну пропозицію одноосібно або у складі партнерства
декількох організацій. У разі подання проектної пропозиції у партнерстві всі організації-партнери
мають відповідати тим же вимогам вказаним у п. 4.
Партнери організації-пошукача гранту беруть участь у розробці та впровадженні проекту. Пошукач
діє як основна організація і, в разі підтримки пропозиції відповідатиме за виконання проекту та
управління коштами гранту.
Організація-пошукач та її партнер(и) повинні підписати заяву про партнерство, що додається до
стандартної форми проектної пропозиції. Проектну пропозицію, що не містить заяви про
партнерство підписаних пошукачем та партнером(-ами) буде вилучено з конкурсу на стадії
оцінки «технічної відповідності».

6. ПІДГОТОВКА БЮДЖЕТУ ТА ПРИЙНЯТНІСТЬ ВИТРАТ, ЯКІ МОЖУТЬ ПОКРИВАТИСЯ
КОШТАМИ ГРАНТУ

Прийнятність витрат.

  Щоб вважатися прийнятними витрати повинні відповідати таким вимогам:

 • бути необхідними для виконання заходів проекту, що передбачені в проектній пропозиції
 • бути обґрунтованими
 • бути здійсненими в період тривалості проекту
 • бути підтвердженими оригіналами відповідних бухгалтерських та інших звітних документів
  та підлягати чіткій перевірці й ідентифікації
  З урахуванням цих умов, і у відповідності до процедур виділення гранту прийнятні прямі витрати
  можуть включати:

 • витрати на персонал, який необхідний для реалізації проекту. Рівень винагороди персоналу,
  консультантів, експертів не може бути суттєво відмінним від середнього рівня заробітної плати
  по регіону для ідентичних видів діяльності та у відповідних галузях
 • витрати на відрядження персоналу, що бере участь у впровадженні заходів, за умови, що
  вони не перевищують звичайних затрат організації-пошукача, або його партнерів, залежно від
  обставин. Обов’язково мають бути включені витрати на відрядження керівника проекту
  та бухгалтера проекту до м.Києва для участі в Установчому семінарі для організацій-
  грантерів
 • придбання обладнання (нового або вживаного) та послуг за умови, що відповідні витрати
  узгоджуються з ринковою вартістю. Витрати на придбання обладнання не можуть
  перевищувати 15{8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c} від загального бюджету проекту
 • витратні матеріали
 • витрати на субпідряди
 • витратами на фінансове обслуговування проекту (зокрема, витрати на банківське
  обслуговування і т.п)
 • адміністративні витрати (витрати на зв’язок, доступ до Інтернету, підтримка обладнання і
  т.п.)
  Неприйнятними вважаються витрати:

 • на покриття боргів та кредитів
 • виплата відсотків
 • витрати на те, що вже профінансовано в межах інших проектів організації або її партнера
  (партнерів)
 • купівля землі або споруд

7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ГРАНТУ
З організацією, чий проект буде рекомендовано до фінансування, Творчий центр Каунтерпарт
укладе окремий договір про надання цільової безповоротної фінансової допомоги. Кошти гранту
будуть надаватися трьома траншами: початковий платіж (45{8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c} від суми гранту), проміжний платіж
після затвердження звіту (45{8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c} від суми гранту), кінцевий платіж (10{8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c} від суми гранту) буде
перераховано після затвердження фінального звіту організації-грантера, в якому будуть
підтверджені витрати на всю суму гранту.

8. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ОЦІНКИ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
Розгляд проектних пропозицій відбувається у 3 етапи.
Перший етап. Оцінка технічних критеріїв
Проектні пропозиції будуть оцінені на відповідність технічним критеріям, а саме, чи проектна
пропозиція є повною і її зміст відповідає контрольному переліку (3-и примірники проектної
пропозиції, 3-и примірники бюджету, наявність усіх обов’язкових додатків, наявність електронної
форми проектної пропозиції та бюджету). Також перевіряється чи відповідає організація-пошукач
вимогам, зазначеним у п. 4, а також чи запланована діяльність здійснюватиметься у визначених
пріоритетних областях.
Після проведення оцінки на їх технічну відповідність ТЦК надсилає кожній організації-
пошукачу інформацію про отримання її проектної пропозиції та рішення про допуск до
подальшої оцінки Оціночним комітетом.
Другий етап. Оцінка проектної пропозиції

  Проектна пропозиція буде оцінена незалежними експертами-членами Оціночного комітету за
  наступними критеріями:

 • 1) актуальність та обґрунтованість проекту
 • 2) методологія проекту
 • 3) очікуваний результат
 • 4) можливий короткостроковий та довготривалий вплив проекту
 • 5) організаційна спроможність організації-пошукача
 • 6) обґрунтованість бюджету та необхідних ресурсів

Більш детально, критерії оцінки дивіться у додатку 5.
Третій етап. Визначення проектних пропозицій для фінансування
На цьому етапі на підставі оцінок членів Оціночного комітету визначається попередній список
організацій, чиї проекти рекомендовані для фінансування. До визначених організацій
співробітниками ТЦК може бути здійснено ознайомчий візит з метою більш детальної
оцінки спроможності цих організацій реалізувати проект. За результатами таких візитів
Оціночний комітет приймає остаточне рішення щодо проектів, які рекомендуються для
фінансування.
Кожна організація-пошукач буде письмово поінформована про висновок Оціночного комітету
відносно їх проектної пропозиції (рекомендовано чи не рекомендовано для фінансування і в якому
розмірі).
Після остаточного рішення Оціночного комітету з організаціями, чиї проекти будуть рекомендовані
для фінансування, буде розпочато процедуру переговорів щодо змісту та підписання договору про
надання цільової безповоротної фінансової допомоги (гранту). На цьому етапі співробітники ТЦК
можуть вимагати від організації додаткову інформацію необхідну для оформлення договору, а
також технічне доопрацювання опису проекту та бюджету проекту.
Узгоджений текст Договору буде надіслано для підписання організації-грантеру.
Для керівників проекту та бухгалтерів проектів буде проведено обов’язків спеціальний Установчий
семінар в м.Києві у грудні 2009 року.

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Запитання щодо порядку участі та правил проведення конкурсу, оформлення проектних пропозицій
можна направляти електронною поштою або факсом до 30 жовтня 2009 року на адресу, вказану
нижче, з чітким посиланням на номер публікації запрошення до участі в конкурсі:
E-mail: info@ccc.kiev.ua
Fax: +0 (44) 574 64 13
Відповідь на усі питання, що надійдуть, будуть оприлюднені на сайті ТЦК в розділі «Грантові
програми» (http://ccc-tck.org.ua/text/service/left_menu/grants) 02 листопада 2009 року.
Організаціям-пошукачам слід зазначити, що в інтересах забезпечення рівного поводження із усіма
пошукачами, після публікації даного запрошення до участі в конкурсі, ТЦК не може давати
попередні коментарі щодо прийнятності окремої проектної пропозиції. Пошукачі, що намагаються
організувати індивідуальні зустрічі із співробітниками ТЦК або вплинути на них стосовно своєї
участі або розробки проектних пропозицій, можуть бути виключені з участі в цьому конкурсі.
ТЦК проведе в кожному обласному центрі пріоритетних областей спеціальну інформаційну сесію та
консультації з методики розробки проектів. Оголошення про такі інформаційні сесії та консультації
будуть розміщені на сайті ТЦК (http://ccc-tck.org.ua/text/anons/).

10. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
Проектна пропозиція готується та подається відповідно до встановленої форми (додатки 1 та 2),
яка включає інформацію про організацію, опис проектної пропозиції, бюджет та обов’язкові додатки.
При заповненні форми необхідно дотримуватися зазначеного формату та включати нумерацію
сторінок.
Обсяг проектної пропозиції (без врахування бюджету та необхідних додатків) не має перевищувати
14 сторінок.

  Проектна пропозиція має бути:

 • написана українською мовою
 • надрукована на папері формату А4 (друк з обох боків аркушу дозволяється і заохочується)

Проектні пропозиції написані від руки до розгляду не приймаються.

  Обов’язковими додатками до проектної пропозиції є:

 • 1) копія свідоцтва про державну реєстрацію організації
 • 2) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (свідоцтво видається державним
  реєстратором)
 • 3) копія рішення про включення до Реєстру неприбуткових організацій
 • 4) два листи-рекомендації від інших організацій громадянського суспільства регіону, де буде
  здійснюватися діяльність, або від представників цільових груп організації- пошукача
 • 5) договір про партнерство в реалізації проекту (стосується тих проектних пропозицій, які
  подаються спільно в партнерстві декількома організаціями)
 • 6) листи-підтримки від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
  (у разі, якщо проектом передбачається спільна з ними діяльність)

Проектна пропозиція (включно з бюджетом) має бути подана в 4-х (чотирьох) друкованих
примірниках. Усі примірники мають бути окремо зшиті або скріплені степлером. Усі необхідні
додатки подаються окремо в одному примірнику. Необхідно заповнити та докласти
контрольний перелік документів, чим організація підтверджує, що комплект проектної пропозиції є
повним.
Також разом з проектною пропозицією та усіма додатками має бути докладено електронну форму
проектної пропозиції (проектна пропозиція та бюджет) на CD-Rom або дискеті. Електронна форма
має відповідати паперовому варіанту проектної пропозиції та бюджету.
Організація-пошукач може подавати декілька проектних пропозицій. Проте необхідно врахувати, що
підтриманою та профінансованою може бути лише одна.
Проектні пропозиції мають надійти в офіс ТЦК не пізніше 18:00 13 листопада 2009 року. Проектні
пропозиції, що надійдуть пізніше встановленого терміну, не приймаються і братися до уваги не
будуть.
Проектні пропозицію можуть надсилатися поштою, кур’єрською поштою або доставлятися в офіс
ТЦК безпосередньо представником організації-пошукача (при цьому необхідно врахувати, що
робочими днями ТЦК є понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00).
Проектні пропозиції надіслані факсом, електронною поштою або в інший подібний спосіб
прийматися і братися до уваги не будуть.
Проектні пропозиції мають надійти в закритому конверті на поштову адресу ТЦК:
Творчий центр Каунтерпарт
проспект Бажана, б. 30, к. 8
м Київ, 02140.
На конверті має бути обов’язково зазначено: «На конкурс грантів. Тематичний напрямок
«Представлення інтересів і захист прав вразливих груп населення».

Пресс-центр АМИ-Восток