Про Національну стратегію державної молодіжної політики до 2030 року

Фахівці центру соціокультурної адаптації молоді з ОФМ спільно з Національною Асамблеєю осіб з інвалідністю України та ЛОМГО «АМІ-СХІД» залучають лідерів НУО, молодь з інвалідністю, батьків дітей з інвалідністю та ВПО щодо обговорення та внесення пропозицій в проект Указу Президента України «Про Національну стратегію державної молодіжної політики до 2030 року» щодо створення рівних можливостей для людей з інвалідністю.

Це дуже важливо для соціокультурної адаптації, інтеграції, створення інклюзивних програм для дітей та молоді з інвалідністю різних нозологій, адже включення до загальних молодіжних програм та руху буде сприяти їх самореалізації, адаптації та повноцінного включення до життя.

Мета – створення можливостей для молоді, яка проживає в Україні, бути конкурентоспроможною і як свідомі громадяни робити свій внесок у розвиток українського суспільства.

В Україні існує позитивний досвід реалізації державної молодіжної політики. У 2013 році була затверджена Стратегія, яка стала позитивним фактором у процесі актуалізації молодіжної проблематики в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Нова Стратегія враховує успішні приклади та досвід реалізації попередньої Стратегії та запроваджує нові підходи для роботи з молоддю.

Стратегія передбачає наступне:

  • забезпечення рівного доступу до прав для всіх груп молоді;
  • запобігання і протидія стереотипам та дискримінації;
  • сприяння гендерній рівності та та взаємній повазі серед молодих людей;

розвиток волонтерства та мобільності молоді;

Проведення суспільно-просвітницьких кампаній, спрямованих у громадян поваги до прав осіб з інвалідністю та заохочення позитивних уявлень про осіб з інвалідністю і кращого розуміння їх суспільством.