Он-лайн — форум «Права людини жінок та дівчат з інвалідністю»

14 травня відбудеться Форум жінок з інвалідністю в рамках проєкту «Адвокація прав жінок та дівчат з інвалідністю, розбудова потенціалу та розширення доступу до державних послуг», який впроваджує ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» у партнерстві зі Структурою ООН Жінки в Україні та за фінансової підтримки Європейського Союзу.

До участі запрошені представники державних структур, міжнародних інституцій, жінки та дівчата — учасниці проєкту в Луганській області, лідерки громадських організацій осіб / жінок з інвалідністю з різних областей України, мами, які виховують дітей з інвалідністю, ЗМІ.

Україна ратифікувала основні міжнародні документи з прав людини, гендерної рівності та прав  жінок взявши на себе зобов’язання щодо забезпечення повного і рівноправного користування жінками та дівчата протягом всього життя усіма правами людини і свободами.

Ратифікація міжнародних правових документів та взяті зобов’язання, щодо їх виконання, існування національної політики та нормативно-правої бази у сфері боротьби за права людини та ґендерної рівності досі не є гарантом того, що права жінок з інвалідністю враховуються під час впровадження реформи децентралізації, освіти, охорони здоров’я, соціальної сфери. Питання інвалідності також не включені у всі сфери державної політики, вони розглядаються окремо, без залучення процесів універсалізації.

Комітет ООН з ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW)  у своїй Рекомендації №18 дає поради державам — учасницям щодо вирішення проблем, з якими стикаються жінки з інвалідністю  та підкреслює, що ця група жінок дискримінується за ознакою, як статті так і інвалідності.

Комітет ООН з прав людей з інвалідністю (CRPD) наголошує у Зауваженнях загального порядку № 3, що жінки та дівчата з інвалідністю стикаються з бар’єрами у більшості сфер свого життя. Ці бар’єри створюють ситуації численних форм дискримінації щодо жінок та дівчат з інвалідністю, які перетинаються між собою, особливо що стосується рівного доступу до освіти,  до економічних можливостей, до соціальної взаємодії, до правосуддя та рівного визнання перед законом, здатності брати участь у політичному житті, а також управляти власним життям у різних контекстах, наприклад: у питаннях охорони здоров’я, у тому числі сексуального та репродуктивного.

Враховуючи актуальність питань формування інклюзивної політики, гендерної рівності, інвалідності в умовах децентралізації, та з метою усунення бар’єрів, ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» за підтримки Структури ООН Жінки в Україні розробила моніторинговий інструментарій — гендерний аудит доступності та провела його апробацію у м. Краматорськ   ( Донецька область) та м. Сєвєродонецьк, смт Попасне, Біловодське  ОТГ (Луганська область)в сфері соціальній,  охорони здоров’я, освіти; здійснила гендерний  аналіз програм та бюджетних витрат. Гендерний аудит доступності дав змогу виявити бар’єри, які обмежують доступ жінок та дівчат з інвалідністю до користування правами людини та основоположними свободами та окреслив шляхи їх подолання.

На Форумі жінки та дівчата матимуть змогу обговорити: основні виклики з якими вони зустрічаються в повсякденному житті щодо відстоювання своїх прав; обмінятись позитивними практиками діяльності громадських організацій жінок/ осіб з інвалідністю;  можливість використання методики гендерного аудиту доступності для проведення адвокаційних кампаній; «як не залишитись на узбіччі при проведенні реформ»; COVID-19 – вплив на жінок та дівчат з інвалідністю, мам, які виховують дітей з інвалідністю та ін.

Форум організовано у рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру, яку реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також Уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

 Лариса Байда, координаторка проєкту від НАІУ