Міжнародній науково-практичний семінар

     Впровадження інклюзивного навчання  в систему освіти України є відображенням об’єктивних вимог, які висуваються демократичним суспільством, що має на меті забезпечити право на освіту  всім громадянам в тому числі людям з спеціальними  освітніми потребами. Цей процес носить інноваційний творчий характер, тому що пов’язаний з постійним пошуком більш досконалих і, як наслідок, більш ефективних способів організації навчання з врахуванням спеціальних освітніх потреб його учасників.
 

    Зважаючи на це Науково-дослідний
інститут духовного розвитку людини Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля під керівництвом відомого науковця
член-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, 
професора, доктора педагогічних наук Шевченко Г.П. ініціював проведення І-го Міжнародного міжвузівського науково-практичного семінару «Інклюзивне навчання студентів із спеціальними освітніми потребами: методологія, теорія і практика». Саме кафедра педагогіки якою керує Шевченко Г.П. розпочала професійну підготовку  студентів з вадами слуху.

     Для того щоб поділитися власним науковими розробками та почути  досвід
інших і було запрошено на семінар ведучих фахівців в цій галузі не
тільки Луганщини та України а й зарубіжжя. В роботі семінару активну
участь взяли ведучі фахівці Московського державного технічного
університету імені М.Баумана: Станевський О.Г. – директор Центру з
навчання студентів з вадами слуху, Крикун В.М. – заступник директора
Центру з навчальної роботи, Паршин Г.М. — заступник директора Центру з
методичної  роботи, а також студенти університету з різними нозологіями.
Зустріч науковців відбулася в режимі – он-лайн.
     
 

     Ті досягненні, які
мають сьогодні московські колеги вражають, адже на цій ниві вони вже 75
років. В університеті зібрані досвідчені науковці з розробки методик
навчання та виховання студентів з спеціальними освітніми потребами, але
їх основна спеціалізація навчання слабочуючих та глухих студентів.  Для
професорсько-викладацького складу Східноукраїнського національного
університету  була дуже важливою зустріч з московськими науковцями, адже
для чого «винаходити велосипед», коли в сусідній Росії є величезний
досвід яким вона готова поділитися з своїми колегами. Розуміючи по якому
непростому шляху пішли викладачі Східноукраїнського університету
московські колеги запросили відвідати їх університет з  готовністю
поділитися всім, чого вони досягнули за 75 років діяльності.

 

     Міжнародним досвідом навчання студентів зі спеціальними освітніми потребами поділилась з  присутніми представник  Корпусу Миру з США Керолайн Маккензі.
    
     Американські
науковці теж готові ділитися з Україною набутим досвідом саме про цей закордонний досвід навчання студентів з вадами слуху у вищих навчальних закладах США розповіла кандидат педагогічних наук, доцент Крсек О.Є. На базі Східноукраїнського національного університету рік зі студентами з вадами слуху працював професор Лайл Кауфман (США), результати яких досягнули студенти вражаючі, як зауважив сам професор.
   

     На семінарі було піднято ряд важливих питань, які носили не тільки
науковий характер, а й соціально-побутовий, тому, що разом з науковцями
активно працювали громадські організації та батьки студентів, які
спеціально були запрошені на семінар, щоб почути з якими проблемами
зіштовхуються викладачі в роботі з їх дітьми та залучити до співпраці
задля знівелювання тих гострих кутів які інколи виникають.

 

     Головні напрями які були розкриті науковцями на семінарі стосувалися: технологій впровадження інклюзивного навчання в систему освіти; розроблення навчальних методик організації інклюзивної освіти для студентів з різними нозологіями; технічного супроводу та забезпечення індивідуальними технічними засобами; архітектурної бар’єрності навчальних закладів; фізичної, соціально-психологічної та професійної реабілітації; психолого-педагогічного супроводу навчального процесу і особливо, аспекти готовності самих викладачів до роботи з студентами з спеціальними освітніми потребами та ін.
 

     Активно відстоювали свою позицію на семінарі щодо забезпечення права на освіту молоді зі спеціальними освітніми  потребами голова ЛОМГО «АМІ- Схід» Баранцова Т.В. та  голова молодіжної громадської організації  «Центр соціальної реабілітації інвалідів» Рожкова О.А. Як зауважила, Баранцова Т.В. необхідно в таких заходах завжди враховувати думку тих, для кого це організовується, тоді і не буде непорозумінь між сторонами (на даний час організація за підтримки ПРООН – проект «Розвиток громадянського суспільства» — реалізує програму «Створення комплексної системи інклюзивного навчання для викладачів вищих та середніх навчальних закладів, згідно реалізації Конвенції ООН по правам інвалідів»).

     Особлива дискусія розгорнулась, коли викладачі університету закликали батьків, що виховують глухих студентів брати активну участь в процесі та допомагати їм в навчанні їх дітей. Шок викликав виступ одного з батьків, що виховує глуху доньку, який повідомив, що його намагання навчитись мові жестів пройшло «сім кругів пекла» із-за того, що немає ні закладів ні курсів для здорових батьків які виховують дитину з вадами слуху.  Необхідно з дитинства правильно вчити дітей мові жестів, а не придумувати якісь  свої, щоб хоч якось розуміти один одного.
    
     З опитаних батьків тільки 7{8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c} знають академічну мову жестів якою користуються при навчанні, інші розробляли власну, для спілкування в сім’ї, а тому дитина, коли потрапляла в навчальний заклад будь-якого освітнього рівня розпочинала свій шлях з ламання набутого досвіду спілкування і засвоєння академічного.  На сьогодні це є дуже важливою проблемою як для батьків, що виховують глухих дітей, так і суспільства, яке намагається запроваджувати інклюзивне навчання для цієї категорії дітей.
 
     Заявлена тематика І-го Міжнародного міжвузівського науково-практичного семінару «Інклюзивне навчання студентів із спеціальними освітніми потребами: методологія, теорія і практика» підняла великий пласт проблем над якими повинні трудитись науковці, але велику кількість проблем можна вирішити тільки на рівні держави і хочеться  сподіватись, що так і буде.

 
К. Дубич
кандидат педагогічних наук, доцент,
експерт з соціальних проблем