Фонд Східна Європа оголошує конкурс для відбору найкращих ініціатив

Проэкт "Каждый имеет право на труд: партнёрство ради улучшения возможностей для занятости молодёжи
с ограниченными физическими возможностями"

Фонд Східна Європа

оголошує конкурс для відбору найкращих ініціатив в рамках проекту

«Кожен має право на працю: Партнерства задля покращення можливостей для зайнятості молоді з особливими потребами»

Фонд Східна Європа — міжнародна благодійна організація, підтримка якої здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку через Фонд Євразія та іншими донорами – урядами, фондами, корпораціями та приватними донорами. З січня 2008 року ФСЄ сприяє громадянському, соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу. Більше про Фонд: www.eef.org.ua.
Даний конкурс є частиною проекту Фонду Східна Європа «Кожен має право на працю: Партнерства задля покращення можливостей для зайнятості молоді з особливими потребами». Проект фінансується Фондом стратегічних програм уряду Великої Британії та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) через Фонд Євразія. Проект має на меті покращити якість життя та довгостроковий потенціал для економічного та соціального розвитку молоді з особливими потребами (віком 15-35 років) шляхом дотримання її права на працю та зайнятість.
Мета конкурсу: підтримка місцевих ініціатив з надання комплексу послуг, спрямованих на працевлаштування молоді з особливими потребами
з метою їхньої подальшої загальної та різносторонньої інтеграції у суспільство.
Географія конкурсу: в рамках конкурсу планується підтримати ініціативи, розроблені організаціями Львівської та Луганської області.
Учасники конкурсу: українські недержавні організації зі статусом юридичної особи, які мають досвід роботи із цільовою групою, які надають послуги для цільових груп з питань працевлаштування, а також які мають досвід співробітництва з центрами зайнятості, організаціями соціального захисту інвалідів, профільними учбовими закладами, ЗМІ, та які володіють необхідними ресурсами.

Завдання конкурсу:

 • Покращення якості життя молоді з особливими потребами шляхом професійної підготовки, сприяння у працевлаштуванні та надання послуг із соціального супроводу працевлаштованих осіб
 • Привертання уваги потенційних роботодавців та широкого загалу до проблем працевлаштування цільової групи
 • Надання різнопланової (юридичної, психологічної та соціальної) допомоги з захисту прав молоді з особливими потребами

Проекти можуть містити, але не повинні обмежуватися наступними видами діяльності:

 • Створення та розвиток недержавних центрів зайнятості з метою працевлаштування та соціального супроводу молоді з особливими потребами
 • Формування стійких зв’язків з потенційними роботодавцями та надання їм консультативної допомоги з питань працевлаштування цільової групи
 • Створення або розвиток існуючих центрів послуг для молоді з особливими потребами з метою проведення консультацій та надання психологічної, юридичної та соціальної допомоги, а також супроводу вказаних осіб у їх відносинах із органами влади та роботодавцями
 • Розробка інформаційних матеріалів, посібників для роботодавців, проведення інформаційної кампанії з метою залучення роботодавців та громадськості до вирішення питань працевлаштування молоді з особливими потребами
 • Проведення публічних заходів або акцій з метою привернення уваги до проблем цільової аудиторії
 • Інші ініціативи, пов’язані з підвищенням якості життя молоді із особливими потребами

Критерії відбору переможців:

 • сталість діяльності, розпочатої в рамках проекту, по закінченню терміну його реалізації
 • аналіз найбільш актуальних проблем цільової аудиторії, які характерні для території реалізації проекту
 • проекти в рамках програми повинні сприяти покращенню якості життя для групи осіб з особливими потребами
 • змістовність та інноваційність проекту
 • реалістичність досягнення цілей проекту, конкретність запланованих результатів (бажано сформульованих в кількісному вираженні)
 • очікуваний довгостроковий результат програми
 • досвід та активна діяльність організації в реалізації проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевих або регіональних громад
 • наявність матеріально-технічних та інтелектуальних ресурсів для виконання проекту
Фонд особливо зацікавлений у роботі з проектами організацій, які створені молоддю з особливими потребами та які представляють інтереси цільової групи, або які мають істотний досвід роботи з цільовою аудиторією, в тому числі і у працевлаштуванні молоді з особливими потребами

Перевагами при розгляді проектів також будуть:

 • залучення додаткових джерел фінансування, зокрема, з місцевих джерел
 • наявність партнерських відносин з місцевими центрами зайнятості та іншими організаціями, які працюють в сфері реалізації проекту
 • наявність партнерських відносин з місцевими органами влади
 • наявність компоненту співробітництва зі ЗМІ з метою привернення уваги роботодавців, громадськості та органів влади до тематики проекту
 • обґрунтований бюджет; ефективність проекту з точки зору використання коштів гранту
 • попередній досвід успішної реалізації проектів (вказати тему проекту/проектів, обсяг фінансування, ім’я донора)
 • Кошти гранту повинні бути використані виключно для реалізації проекту і не можуть бути використані для організаційних (адміністративних) витрат, які не пов’язані із проектом, для фінансової підтримки членів та співробітників організації, виплати боргів, проведення будівельних та ремонтних робіт, купівлі обладнання (рішення щодо купівлі спеціалізованого обладнання для осіб із особливими потребами приймається окремо, на стадії розгляду проекту)
Максимальний розмір гранту — 30 000 гривень.
Максимальна тривалість проекту — 6 місяців.
Фонд Східна Європа розгляне заявки, отримані не пізніше 30 жовтня 2009р.
Результати конкурсу будуть повідомлені не пізніше 30 листопада 2009 р.
Передбачена дата початку реалізації проектів –15 грудня 2009 р.

Будь ласка зверніть увагу:

 • Фонд Східна Європа в рамках цього конкурсу не надає гранти прибутковим, комерційним організаціям, політичним партіям, релігійним спільнотам та фізичним особам
 • проекти повинні бути надані українською мовою
 • розглянуті будуть лише оригінали проектів із підписами та печатками, надані в необхідній кількості (5 екземплярів)
 • проекти, які отримані факсом та електронною поштою, розглядатися не будуть
 • учасники конкурсу будуть письмово повідомлені про результати розгляду їхнього проекту
 • рішення конкурсної комісії щодо переможців конкурсу не підлягають перегляду
 • надані матеріали не повертаються та не рецензуються

Рішення
щодо надання грантів буде прийнято спільною комісією Фонду Східна Європа на основі рекомендацій незалежної ради експертів.

Детальна
інформація щодо умов конкурсу та рекомендації з підготовки проекту та бюджету розміщені на веб сторінці Фонду Східна Європа www.eef.org.ua

Фонд Східна Європа
залишають за собою право не надавати гранти, якщо якість заявок не буде відповідати вимогам конкурсу.
Проекти потрібно надсилати поштою за адресою:
Фонд Східна Європа
вул. В. Васильківська, 55, 3 поверх (Бізнес-центр Lucky Net).
м. Київ 03680

З позначкою — Конкурс «Кожен має право на працю»

Контактна особа:
Елеонора Обідіна
Координатор програми
Тел./факс: (044) 200-38-24/25/26
eobidina@eef.org.ua