Електронний буклет Жіночого Клубу «Берегиня»

Пропонуємо ознайомитися з другим випуском електронним буклетом Жіночого Клубу «Берегиня»

Проект «Жіночий клуб «БЕРЕГИНЯ» підтримується Міжнародним жіночим клубом Києва.

Метою проекту є всебічна допомога жінкам/дівчатам ВПО, які знаходяться в складних умовах, мають інвалідність, виховують діток з проблемами здоров’я, мають потребу в адаптації та в інтеграції в громаду, у підвищенні можливостей працевлаштування, освіти, самореалізації, підтримки в отриманні медичної, правової та психологічної допомоги.

The Project «Women’s Club «Beregynia»  is supported by the International Women’s Club of Kyiv

The purpose of the Project is to provide comprehensive assistance to women/girls who are IDPs and who are in difficult conditions, have disabilities, bring up children with health problems, need adaptation and integration into the community, in order to increase their opportunities to be employed, get education, realize their potential, get medical, legal and psychological assistance.

В Луганській області  «Жіночий клуб «БЕРЕГИНЯ» підтримує голова ЛОДА Сергій Гайдай.

Зустрічі, консультації, заходи, відбуватимуться в різних районах Луганської області, з метою залучення жінок/дівчат із селищ, маленьких міст, з віддалених територій, тих, хто мешкає в складних умовах та обставинах.

Сприяння в реалізації – Управління молоді та спорту ЛОДА, Фонд соціального захисту людей з інвалідністю, Спілка Самаритян України Київське об’єднання, НУО та спілки людей з інвалідністю Луганської області, соціальні партнери.

«Women’s Club «Beregynia»  is supported by Serhii Haidai, a Chairman of Luhansk Regional State Administration, in Lugansk region 

Meetings, consultations and events are held in different parts of Luhansk region in order to attract women/girls from settlements, small towns and remote territories who live in difficult conditions and circumstances.

This Project is supported by Youth and Sports Department of Luhansk Regional State Administration, Foundation for Social Protection of People with Disabilities, Ukrainian Union of Samaritans (Kyiv Association), NGOs and Unions of People with Disabilities of Luhansk region, Social Partners.