Доступність.Частина — 1

Забезпечення архітектурної доступності навчальних закладів важливо з однієї «головної» причини і низки «не менш важливих». Забезпечення реалізації права на освіту дітей з інвалідністю на рівні з іншими дітьми. Держава гарантує всім дітям рівне право на отримання освіти, однак не всі діти мають можливість його реалізувати. Наприклад, більшість шкіл в Україні не можуть забезпечити навчальний процес для дітей з порушенням опорно–рухового апарату, в першу чергу, через архітектурну недоступність приміщень. Для дітей з порушенням слуху, зору, мови до цього можна додати ще питання інформаційної доступності та розумного пристосовування.

Діти з інвалідністю — також діти, і як і всім дітям, для всебічного розвитку, їм необхідне спілкування з однолітками. Вони так само як інші діти мають свої захоплення та мрії — «ким стати, коли виростеш…», опанувати професію і знайти гідну роботу. Та всі ці мрії можуть стати марними тільки через те, що, скажімо, дитина в інвалідному візку не зможе потрапити до школи через відсутність доступного входу.

Створення школи для всіх людей… Зобов’язання щодо прав людини та прав дітей розглядаються в одній площині. Також існують інші причини, чому потрібно зробити міркування про доступність частиною того, як мають виглядати будівлі навчальних закладів і прилегла до них територія:

 • Ви б не хотіли позбавити педагогів, які мають інвалідність, можливості займатись улюбленою справою;
 • Батьки, які мають інвалідність, також мають право повною мірою брати участь у житті своєї дитини — наприклад, відвідувати батьківські збори, брати участь у роботі батьківських комітетів і мати пряме спілкування з класним керівником та викладачами;
 • Зазвичай саме в приміщеннях шкіл розташовуються виборчі дільниці — в такому разі доступність школи сприятиме реалізації виборчого права всіх громадян, незалежно від їх фізичних, сенсорних чи когнітивних особливостей / відмінностей;
 • Ви продемонструєте високі етичні принципи, які будуть належно оцінені;
 • Заходи, які допомагають людям з інвалідністю, будуть корисні для всіх інших людей.

Тобто, архітектурна доступність шкіл, як і будь–якої іншої будови/споруди громадського призначення важлива для багато більшої кількості людей, ніж тільки для школярів з інвалідністю стійкими функціональними обмеженнями.

Чинним законодавством України, в державних будівельних нормах, затверджено термін «маломобільні групи населення» (МГН).

Маломобільні групи населення — особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, при одержанні послуг або необхідної інформації, чи при орієнтуванні в просторі. До маломобільних тут віднесені особи з інвалідністю, особи з тимчасовими порушеннями здоров’я, вагітні жінки, особи старшого (похилого віку), особи з дитячими колясками тощо (ДБН В.2.2-17:2006).

Тепер розглянемо кількісні показники осіб, які виділені в даному визначені:

 • Особи з інвалідністю — 10{8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c} –12{8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c} від загальної кількості населення країни;
 • Особи з тимчасовими порушеннями здоров’я — 1.5{8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c};
 • Вагітні жінки — близько 1{8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c};
 • Особи похилого віку — 30 — 40{8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c} пенсіонерів від загальної кількості населення;
 • Батьки з дитячими колясками — близько 1{8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c};
 • Також у більшості країн Європи до цієї категорії населення відносять дітей дошкільного віку, в Україні їх кількість становить трохи більше 2 млн.
Трохи поміркувавши, ми можемо розширити коло осіб, які підпадають під перелік визначення маломобільних груп населення. На певних відрізках часу кожен з нас може відчути себе причетним до цієї категорії людей.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 30–40{8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c} людей віком 60–70 років відчувають стійкі функціональні обмеження сенсорної та опорно–рухової сфер. Для людей віком 75–80 років, цей покажчик становить майже 70{8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c}, старші за 80 років, — 100{8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c} відчувають стійкі функціональні обмеження сенсорної та опорно–рухової сфер.

За даними Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, в Україні станом на квітень 2012 р., 23{8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c} вчителів — це люди пенсійного віку.

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ В УКРАЇНІ

Україна ратифікувала низку міжнародних правових актів щодо захисту прав осіб з інвалідністю, які є нормами прямої дії і обов’язковими до виконання. Вони також гарантують забезпечення принципів доступності та універсального дизайну. Більшість положень цих актів трансформовані в національне законодавство
 • Указ Президента України від 18 грудня 2007 р. № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»;
 • Указ Президента України від 2 березня 2009 р. № 113/2009 «Про першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб з вадами зору»;
 • Указ Президента України від 19 травня 2011 р. № 588/2011 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями»;
 • План заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар’єрна Україна», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 784;
 • План заходів, пов’язаних із розв’язанням деяких проблем соціального захисту інвалідів, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1460;
 • План заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 р., затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 № 1482;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»;
 • ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»;
 • Закон України «Про будівельні норми».

Саме про це говорить навчально-методичний посібник «Архітектурна недоступність шкіл» Національної Асамблеї інвалідів України.

Враховуючи, безліч питань пов’язаних з потребою в отриманні навчання, в спілкуванні з ровесниками, та рівним зі всіма розвитком дітей та молоді з інвалідністю проект «Розробка та впровадження курсу з інклюзії, як необхідної складової соціальної реабілітації дітей та молоді, з інвалідністю, враховуючи позашкільну освіту, для СШ та ВНЗ», який здійснюється за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні», передбачає обов’язкові аудити архітектурної доступності шкіл, Вузів, дитячих садочків, з послідовним наданням рекомендацій, залучення до вирішення проблем недоступності соціальних партнерів.

Дуже важливо, що до проведення аудитів доступності шкіл, Вузів, садочків, залучені студенти (волонтери), батьки дітей-інвалідів, громадські організації інвалідів, викладачі, з метою їх навчання, передання досвіду в проведенні аудитів, самого розуміння, практичної необхідності проведення аудитів, написання рекомендацій. Даний захід, значно підвищує знання відносно архітектурної недоступності навчальних закладів, розуміння того, що інвалідність учнів, це не є їх особистою проблемою в отриманні навчання – а архітектурна недоступність — це спільна проблема соціальних партнерів, які повинні вирішувати проблеми архітектурної недоступності навчальних закладів, «не перекладаючи» на студента, учня, їх батьків.

Продовження далі…

 Прес-центр ЛОМГО «АМІ-Схід»