Засіданя Кабінету Міністрів

Засіданя Кабінету Міністрів

Події, які відбулися на початку грудня для багатьох людей з інвалідністю стали надзвичайно важливими, адже вперше за багато років, 3 грудня – на Міжнародний день інвалідів, Уряд в повному складі зустрівся із лідерами громадського руху інвалідів України. Саме тоді Кабінет Міністрів України не тільки інформував громаду про кроки, які були зроблені у напрямку соціального захисту людей з інвалідністю, а й мав нагоду почути виступи самих людей з інвалідністю, заради кого вони і створювали дані програми.
Важко уявити собі, наскільки для громадян з інвалідністю дане засідання було важливим, незвичайним, сповненим хвилювання та надій, адже Кабінет Міністрів України одноголосно ухвалив 18 рішень, проблему яких в більшості було озвучено на державному рівні вперше.


Засіданя Кабінету Міністрів

Засіданя Кабінету Міністрів

Засіданя Кабінету Міністрів

Безліч професіоналізму, сил, досвіду та аналітики доклала Національна Асамблея інвалідів України з тим, щоб покладені на неї обов’язки – проаналізувати проблеми та потреби людей з інвалідністю, всіх категорій, та різних вікових груп були почуті вищим керівним органом України – адже саме до НАИУ звертаються тисячі людей з інвалідністю, розповідаючи про проблеми, біль, негаразди, а ще про велике бажання жити вільно та гідно в рідній державі.
Голова Національної Асамблеї інвалідів України – Валерій Сушкевич – та його команда, на думку громадських організацій інвалідів є єдиними, хто неупереджено, професійно, начебто дивлячись із середини проблеми, прописує, створює, пропонує на розгляд Уряду законопроекти, на які не день, не місяць, а довгі роки очікують люди з обмеженими фізичними потребами. І так важливо, що ці кроки Народного депутата України підтримують різні інституції держави, різні Міністерства та відомства, і, навіть, не зважаючи на різні політичні погляди.


Засіданя Кабінету Міністрів

Засіданя Кабінету Міністрів

Засіданя Кабінету Міністрів

Завдяки засіданню 3 грудня 2009 року в Україні ратифіковано «Конвенція ООН про права інвалідів»!

Були прийняті наступні постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України :

1. Постанова КМУ « Про порядок забезпечення дітей-інвалідів путівками на санаторно-курортне оздоровлення».
Відповідно до статті 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» інваліди і діти-інваліди за наявності медичних показань мають
право на безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками. Однак, на сьогоднішній день в нашій державі відсутні підзаконні правові механізми забезпечення дітей-інвалідів, яких налічується близько 150 тисяч осіб, путівками на санаторно-курортне оздоровлення. В зв’язку з цим пропонується врегулювати цю проблему постановою Кабінету Міністрів України, у якій передбачити, зокрема – порядок звернення батьків дитини-інваліда щодо забезпечення путівкою, постановки на облік, відповідне адміністрування цього процесу, фінансове забезпечення тощо.

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів виробами медичного призначення і окремими засобами особистої гігієни та Переліку виробів медичного призначення та окремих засобів особистої гігієни для забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів »
Відповідно до статті 26 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» інваліди мають право на забезпечення їх за рахунок держави виробами медичного призначення. Однак, на сьогоднішній день в нашій державі відсутні підзаконні правові механізми забезпечення інвалідів виробами медичного призначення. В зв’язку з цим пропонується врегулювати цю проблему постановою Кабінету Міністрів України, у якій передбачити, зокрема – конкретний перелік виробів медичного призначення, якими забезпечується інвалід відповідно до висновку МСЕК, порядок звернення інваліда за необхідним йому виробом, відповідне адміністрування цього процесу, фінансове забезпечення тощо.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про медико-соціальну експертизу, Критеріїв, Порядку та умов встановлення інвалідності»
Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» групу інвалідності особи ( у тому числі — підгрупу А чи Б першої групи ) встановлює МСЕК. Чинна «Інструкція зі встановлення групи інвалідності», що затверджена наказом МОЗ не в повній мірі відповідає вимогам Закону України « Про реабілітацію інвалідів в Україні» і потребує вдосконалення та прийняття на більш високому інституційному рівні.

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про покращення забезпечення інвалідів путівками на санаторно-курортне оздоровлення до спеціалізованих санаторіїв»
Прийняття постанови має покращити забезпечення путівками інвалідів-спинальників на початку року ( у І кварталі), рівномірно завантажити потужності спеціалізованих санаторіїв, поліпшити їх фінансовий стан шляхом запровадження авансування придбання путівок на І квартал наступного року за рахунок коштів бюджету поточного року та виділення в січні коштів в обсязі 15{8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c} від загального річного обсягу.

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про невідкладні заходи щодо реалізації положень статті 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
(Стаття 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» передбачає, що державою визнається дактильно-жестова мова як засіб міжособового спілкування, а також як засіб навчання інвалідів з вадами слуху. Також інвалідам по слуху забезпечується доступ до засобів масової інформації шляхом титрування та здійснення сурдоперекладу на дактильно-жестову мову глухих інформаційних і тематичних телепрограм, кіно-, відеофільмів у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. На жаль, відповідного підзаконного акту, який належно і комплексно регулював би правові відносини у зазначеній сфері поки що не існує. Зокрема, потребує свого правового визнання статус перекладача жестової мови та визначення відповідних кваліфікаційних вимог для покращення організаційного та кадрового забезпечення виховання, освіти та реабілітації інвалідів з суттєвими вадами слуху. Вкрай недостатньою є кількість телепрограм ( особливо освітніх, інформаційних та культурно-мистецьких) програм телеканалів загальнодержавного мовлення, адаптованих для перегляду їх інвалідами по слуху.

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про стимулювання впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивної та інтегрованої освіти інвалідів»

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про запровадження обов’язкового нормативу закупівлі рухомого складу комунального транспорту загального користування адаптованого до потреб інвалідів»
Запровадження обов’язкового нормативу при закупівлі місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування рухомого складу комунального транспорту – 15 {8f4172832b18d3bf732d5cd6a1b134323d9802c8cbf045b1f303a55e12568a6c} від загального обсягу закупівлі повинні становити автобуси (тролейбуси) адаптовані до потреб інвалідів – низькопольні, обладнані підйомними механізмами (механічними пандусами), системою візуального та звукового оповіщення про прибуття, маршрут, наступну зупинку тощо.

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо державної підтримки та сприяння розвитку паралімпійського та дефлімпійського руху»
Постанова повинна передбачати :

 • — збільшення чисельності штатних національних збірних параолімпійських команд.
 • -визначення норм харчування осіб, які проходять реабілітацію в реабілітаційних центрах, таборах активної реабілітації тощо.
 • -вирішення питання забезпечення приміщенням штаб-квартири Національного комітету спорту інвалідів України.
9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови постанови КМУ від 17.06.2009 р. № 608 «Про затвердження Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами» у випадку використання ними води з артезіанських свердловин».
Надання у поточному році та в подальшому (2010 р. і наступні роки) підприємствам, установам та організаціям громадських організацій інвалідів пільгового режиму користування водою з артезіанських свердловин.

10. Розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження Плану заходів щодо вирішення деяких проблем соціального захисту інвалідів» у якому передбачити наступні положення:

а) вжити заходів для покращення стану медичної реабілітації інвалідів, забезпечити більш повну реалізацію норм Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» шляхом :

 • створення Міжвідомчої комісії з питань медичної реабілітації
 • підготовки МОЗ та подання на розгляд Кабінету Міністрів України Державної програми медичної реабілітації
 • покращення кадрового забезпечення процесу медичної реабілітації: введення у штатні розписи закладів підпорядкованих МОЗ України посад із зарахуванням на них випускників вищих навчальних закладів профілю III-IV рівня акредитації за спеціальністю «фізична реабілітація»
 • прийняття Міністерством охорони здоров’я відповідних організаційних рішень для здійснення повного нозологічного обліку інвалідів, особливо щодо інвалідів тих нозологій, які потребують забезпечення виробами медичного призначення
 • здійснення заходів для вдосконалення структури МОЗ, передбачивши зокрема створення окремого Департаменту медико-соціальної експертизи ( МСЕК) і реабілітації інвалідів з відповідним реформуванням та посиленням інфраструктури МСЕК в областях
 • забезпечення практичної реалізації Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», зокрема щодо питань, пов’язаних із розробкою та застосуванням індивідуальної програми реабілітації інваліда
 • вивчення, узагальнення, підтримки та поширення позитивного досвіду лікувальних закладів системи МОЗ у сфері медичної реабілітації інвалідів
 • визначення можливості створення на базі (в межах) діючих медичних закладів мережі нозологічних реабілітаційних спеціалізованих реабілітаційних підрозділів.

б) вжити заходів для відновлення лікувальної та матеріально-технічної бази Українського науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів ( м. Вінниця ), забезпечити належну організаційно-фінансову підтримку діяльності зазначеного інституту та Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м.Дніпропетровськ), визначивши їх функціональні повноваження щодо розвитку наукового та лікувально-практичного підгрунття реабілітації інвалідів;

в) Передбачити субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на забезпечення лікування інвалідів-спинальників з інших областей у Донецькій обласній лікарні відновлювального лікування (КПКВ 2311050) у сумі 3 млн. грн., у тому числі — 2 млн. грн.. на зміцнення лікувальної і матеріально-технічної бази Донецькій обласній лікарні відновлювального лікування та 1 млн. грн. – на забезпечення лікування у цій лікарні інвалідів-спинальників з інших областей України.

г) вжити заходів для покращення обліку осіб з обмеженими можливостями шляхом створення інтегрованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері соціального захисту населення
Це дасть можливість :

посилити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів на надання соціальних допомог і послуг, пільг ветеранам війни, праці, ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ, інвалідам та постраждалим від аварії на ЧАЕС;
створити систему персоніфікованого обліку внесків до страхових соціальних фондів та управління коштами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
запровадити регулярний моніторинг життєвого рівня населення і стану бідності малозабезпечених громадян;
раціоналізувати документообіг між центральними органами виконавчої влади, підпорядкованими їм органами, а також систематизувати інформаційні потоки, створити інформаційні комунікацій, що забезпечать збір, передачу і розповсюдження відповідної інформації.

д) вжити невідкладних заходів для усунення дискримінація певних груп інвалідів, зокрема — інвалідів по слуху, щодо їх прав на водіння транспортним засобом

е) переглянути прийнятий в 1977 році «Перелік захворювань, які є проти показом для вступу осіб вищі учбових закладів»

є) започаткувати проведення тематичних виставок, фестивалів творчості і мистецтва осіб з інвалідністю на регіональному і загальнодержавному рівні, а також сприяти участі зазначених осіб в мистецьких і творчих заходах Міністерства культури і туризму України
и) визначити вартість створення одного робочого місця по галузям народного господарства для контролю використання коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення робочих місць для інвалідів.

і) вжити заходів для суттєвого покращення підприємствами «Укрзалізниця» обслуговування інвалідів з суттєвими ураженнями опорно-рухового апарату, при подальшому опрацюванні проекту Державного бюджету на 2010 рік забезпечити підтримку пропозиції щодо виділення на придбання бюджетних коштів на придбання
спеціальних вагонів, пристосованих для перевезення інвалідів на кріслах-візках, та обладнання ними всіх фірмових залізничних потягів.

ї) передбачити видання друкованої продукції освітнього змісту українською мовою, надрукованою шрифтом Брайля та збільшеним шрифтом (для слабозорих). Забезпечення нею інвалідів з суттєвими вадами зору, які навчаються чи бажають навчатись

й) вжити заходів для впорядкування паркування автомобілів, в тому числі на тротуарах з урахуванням потреб інвалідів; забезпечити визначення оптимальної кількості світлофорів із звуковим супроводженням у транспортній інфраструктурі населених пунктів, у тому числі — в місцях компактного проживання та роботи інвалідів по зору.

к) покращити умови перебування інвалідів по зору в інтернатних закладах для одиноких малозабезпечених громадян шляхом створення відповідних спеціалізованих відділень

л) поліпшити екстрене медичне забезпечення інвалідів по слуху шляхом поширення найкращого досвіду роботи станцій швидкої медичної допомоги щодо системи оперативного виклику лікарів до хворих інвалідів по слуху.

м) внести узгоджені пропозиції щодо вдосконалення механізму реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 887 «Про затвердження Порядку надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням» та статей 43 і 48 Гірничого закону України в частині забезпечення інвалідів праці та інвалідів загального захворювання, які є ветеранами праці, сімей працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку ( переробки) вугілля, які отримують пенсії в зв’язку з втратою годувальника

н) визначити спеціальний преференційний порядок отримання інвалідами земельних ділянок під будівництво гаражів поблизу місця їх проживання інвалідів, які за висновками медико–соціальної експертизи мають медичні показники для забезпечення автомобілями та отримали їх через органи соціального захисту або придбали за власні кошти.

ОКРЕМЕ ДОРУЧЕННЯ Прем’єр-міністра України :

 • — забезпечити пріоритетне відшкодування ПДВ підприємствам громадських організацій інвалідів.
Луганська обласна молодіжна громадська організація «Асоціація молодих інвалідів Східного Донбасу — Схід» висловлює щиру вдячність Прем’єр Міністру України – Юлії Тимошенко, Уряду, Верховній раді України, Національній Асамблеї інвалідів України за прийняття Постанов, спрямованих на покращення життя людей з інвалідністю та за ратифікацію «Конвенції ООН про права інвалідів».

Як відомо, Конвенція про права інвалідів і Факультативний протокол до неї були прийняті 13 грудня 2006 року в Центральній установі Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку й були відкриті для підписання 30 березня 2007 року. У цей день Конвенцію підписали 82 держави при одній ратифікації, тоді як Факультативний протокол був підписаний 44 державами.

Конвенція розроблялася як документ щодо прав людини, у якому буде чітко сформульований аспект соціального розвитку. У ньому представлено загальний розподіл інвалідів по категоріях і зазначено, що всі особи з будь-якими формами інвалідності повинні користуватися всіма правами людини й основними свободами. У Конвенції роз’ясняється й визначається, яким чином всі категорії прав можуть бути застосовані до інвалідів, і вказуються сфери, які вимагають внесення змін, що дозволять особам з обмеженими можливостями ефективно здійснювати свої права, й сфери, у яких їх права порушуються й у які способи необхідно зміцнити правозахисні механізми.

Тетяна Баранцова
представник
Національної Асамблеї інвалідів України

в Луганському регіоні