Біловодська об’єднана територіальна громада: результати аналізу стратегічних документів.

Люди з інвалідністю продовжують зіштовхуватись із значними перешкодами для реалізації ними прав людини. Перешкоди для участі в прийняттірішень пов’язані із недоступністю середовища, недостатніми знаннями, а також стереотипами та упередженнями щодо осіб з інвалідністю. Ці перешкоди успадкували й територіальні громади, в першу чергу сільські та селищні.

Покращити ситуацію участі людей з інвалідністю у прийнятті рішень на місцевому рівні цілком можливо, але для цього необхідно оцінити рівень перешкод та вжити заходів для їх усунення. Експерти та експертки проекту «Нічого для нас без нас: участь людей з інвалідністю у прийнятті рішень на місцевому рівні» здійснили оцінку Стратегії розвитку Біловодської об’єднаної територіальної громади Луганської області до 2022 року щодо врахування в стратегічному документі питань інвалідності та підготували низку рекомендацій.

Якщо надати узагальнену характеристику стратегічному документу – питання інвалідності в ньому частково відображені, проте таке відображення є фрагментарним, що навряд може свідчити про системну роботу в напрямі забезпечення прав людей з інвалідністю.

В SWOT-аналізі Біловодської ОТГ відображено лише одну слабку сторону пов’язану з відсутністю належних умов життєвого забезпечення осіб з інвалідністю. В сильних сторонах громади є інформація про можливість надання низки послуг (вторинна медицина, освіта, позашкільне виховання, спорт), але виникає природній сумнів щодо доступності цих послуг для людей з інвалідністю. Отже, в SWOT-аналізі питання недоступності тих, чи інших послуг мало би бути відображено в слабких сторонах, що стало би запорукою розробки заходів на їх усунення.

В проекті щодо модернізації центру надання адміністративних послуг передбачено заходи із створення умов доступності для МГН, що не залишилось поза увагою. В інших проектах, наприклад щодо капітального ремонту тротуарів, в очікуваних результатах передбачено покращення доступності для людей з інвалідністю проте відсутня інформація щодо заходів, які будуть вживатись для досягнення такого результату.

Операційна ціль 3.1. Підвищення якості надання послуг з охорони здоров’я закладами медичної допомоги першого та другого рівнів передбачає низку заходів щодо капітального ремонту, реконструкції та будівництва закладів охорони здоров’я. Фактично по всім закладам є детальний опис Того, що ці будівлі є застарілими, не відповідають санітарним вимогам, не можуть надати якісні послуги, вказано необхідний перелік робіт. В жодному описі немає інформації про доступність чи недоступність цих закладів, відповідно й відсутній перелік необхідних заходів для створення умов доступності. Лише в проекті «61. Капітальний ремонт Парневського фельдшерського пункту» є інформація про необхідність встановлення пандусу. Очевидно, що будівництвом одного пандусу вирішити питання доступу до закладів охорони здоров’я не вдасться.

Отже, починаючи планування реконструкції чи ремонту будь-якої будівлі, необхідно провести моніторинг доступності цієї будівлі для МГН. В усіх заходах щодо будівництва, реконструкції чи ремонту будівель різного призначення під час розрахунку вартості робіт та планування переліку робіт враховувати вимоги державних будівельних норм ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд, якими передбачено перелік заходів доступності для МГН. Важливо, під час визначення будівель для реконструкції, необхідно консультуватись з особами, що мають труднощі у пересуванні щодо першочергових об’єктів для реконструкції.

Позитивно оцінено планування відкриття відділення психологічної та фізичної реабілітації для учасників АТО та осіб з інвалідністю в КНП «Біловодська центральна районна лікарня».

Біловодська ОТГ отримала й низку інших рекомендацій, що сприятимуть поліпшенню ситуації участі людей з інвалідністю у прийнятті рішень. Отже, запропоновано розробити додаткову операційну ціль «Створення рівних можливостей людям з інвалідністю в громаді», в якій передбачити відповідні заходи: «Створення рівних умов для реалізації прав людей з інвалідністю», «Створення консультативно-дорадчого органу з питань дотримання прав людей з інвалідністю в громаді», «Навчання з питань інвалідності». У межах відповідної стратегічної цілі необхідно узагальнити дані щодо людей з інвалідністю (кількість таких людей, вік, стать, нозологія) та вивчити умови, в яких вони проживають, зокрема доступність їхнього житла.

Проведення моніторингів доступності об’єктів в громаді, в першу чергу об’єктів соціальної інфраструктури, дозволить оцінити можливість отримання людьми з інвалідністю послуг на рівні з іншими. Розробка та затвердження політик доступності та щорічних планів заходів для створення умов доступності відповідно до вивченої потреби, поступово забезпечить реалізацію прав людьми з інвалідністю в громаді.

Експерти та експертки Луганської обласної молодіжної громадської організації Східного Донбасу «АМІ-Схід» щиро вдячні керівництву Біловодської ОТГ за відкритість, за пророблену роботу щодо захисту прав людей з інвалідністю та за готовність й надалі працювати в цьому напрямку

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *